Lastbalansering

UTNYTTJA ALL TILLGÄNGLIG EFFEKT.

En utmaning i en befintlig fastighet är ofta att den tillgängliga effekten är begränsad. Lastbalansering säkerställer att den lokala strömmen optimerar laddningen för bilarna. De uppkopplade laddboxarna utvärderas kontinuerligt och anpassas så att strömmen fördelas på bästa sätt mellan bilarna.