År 2030

FOSSILFRITT SVERIGE

År 2030 är målet att Sverige ska vara fossilfritt. För att uppnå målen har regeringen tillsatt medel både för inköp av bilar och implementering av laddplatser. När 2017 avslutades hade Sverige 45 395 laddbara fordon och målet för 2018 är 79 500 laddbara fordon. Möjligheten att ladda sin bil när den är parkerad blir allt viktigare och wallbes filosofi är att bilen främst kommer att laddas hemma och på arbetsplatsen. Då kan Sverige nå sina mål. Den absolut största utmaningen gällande laddstationer ligger i att få kraften att räcka i fastigheten, Back-end-system och en bra betalväxel, den lösningen har wallbe.

Klimatklivet

Ni har möjlighet att söka Klimatklivet genom Naturvårdsverket som distribueras genom er närmsta Länsstyrelse.