År 2030

FOSSILFRITT SVERIGE

År 2030 är målet att Sverige ska vara fossilfritt. För att uppnå målen har regeringen tillsatt medel både för inköp av bilar och implementering av laddplatser. När 2018 avslutades hade Sverige 68 805 laddbara fordon och målet för 2019 är ca 110 000 laddbara fordon. Möjligheten att ladda sin bil när den är parkerad blir allt viktigare och wallbes filosofi är att bilen främst kommer att laddas hemma och på arbetsplatsen. Då kan Sverige nå sina mål. Den absolut största utmaningen gällande laddstationer ligger i att få kraften att räcka i fastigheten, Back-end-system och en bra betalväxel, den lösningen har wallbe.